1. Polska 39 lotów
2. Szwecja 5 lotów
3. Wielka Brytania 4 loty
4. Węgry 4 loty
5. Włochy 4 loty
6. Belgia 2 loty
7. Bośnia i Hercegowina 2 loty
8. Francja 2 loty
9. Grecja 2 loty
10. Hiszpania 2 loty
11. Holandia 2 loty
12. Malta 2 loty
13. Niemcy 2 loty
14. Portugalia 2 loty
15. Słowacja 2 loty
16. Austria 1 lot
17. Dania 1 lot